Βοηθός κωδικού πρόσβασης Βοηθός κωδικού πρόσβασης

Εισάγετε ένα όνομα χρήστη και το αντίστοιχο email στα παρακάτω πεδία.
Το ILIAS θα σας στείλει ένα μήνυμα σ' αυτή τη διεύθυνση email. Το μήνυμα περιέχει μια διεύθυνση για μια ιστοσελίδα όπου μπορείτε να εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη.
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό χρήστη κάνοντας χρήση αυτής τη φόρμας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του μαθήματος ή αποστείλετε ένα email στο root@databay.de.

* Απαιτείται